Primeri računice očekivanih isplata po okončanju postupka

Primer 1:

Zadužili ste se u EUR u 2016. godini, i ukupan iznos kredita Vam je bio 60.000 EUR
Naplaćeno Vam je 1% , odnosno 600 EUR za naknadu za obradu kredita
Naplaćeno Vam je 2,5%, odnosno 1500 EUR za trošak osiguranja kredita kod NKOSK
Dokazano je na sudu da su ovi troškovi bili neopravdano naplaćeni od Vas i sada ih možemo naplatiti tužbom preko suda
Zatezna kamata od dana uzimanja kredita za pomenuta dva troška sada iznosi 600 EUR
Ukupno su Vam, dakle, dužni 2100 EUR+600 EUR=2700 EUR

Primer 2:

Zadužili ste se u EUR u 2012. godini, i ukupan iznos kredita Vam je bio 40.000 EUR
Naplaćeno Vam je 1%, odnosno 400 EUR za naknadu za obradu kredita
NNaplaćeno Vam je 2,5%, odnosno 1000 EUR za trošak osiguranja kredita kod NKOSK
Dokazano je na sudu da su ovi troškovi bili neopravdano naplaćeni od Vas i sada ih možemo naplatiti tužbom preko suda
Zatezna kamata od dana uzimanja kredita za pomenuta dva troška sada iznosi 1350 EUR
Ukupno su Vam ,dakle, dužni 1400 EUR+1350 EUR=2750 EUR

Primer 3:

Zadužili ste se u EUR u 2008. godini, i ukupan iznos kredita Vam je bio 30.000 EUR
Naplaćeno Vam je 1%, odnosno 300 EUR za naknadu za obradu kredita
Naplaćeno Vam je 2,5%, odnosno 750 EUR za trošak osiguranja kredita kod NKOSK
Dokazano je na sudu da su ovi troškovi bili neopravdano naplaćeni od Vas i sada ih možemo naplatiti tužbom preko suda
Zatezna kamata od dana uzimanja kredita za pomenuta dva troška sada iznosi 1650 EUR
Ukupno su Vam, dakle, dužni 1050 EUR+1650 EUR=2700 EURUčlanite se već danas u tri koraka:

1.

Pošaljite popunjenu pristupnicu na naš e-mail

Pristupnica [LINK]

E-mail udruženja: udruzenje.bankarskih.klijenata@gmail.com

2.

Od nas ćete potom dobiti spisak potrebne dokumentacije.

3.

Pošaljite kopije ugovora o kreditu poštom ili lično na našu adresu.Pristupite kalkulatoru zatezne kamate klikom na sledeći link:
KALKULATOR ZATEZNE KAMATE [LINK]

060 088 2688
ili
060 608 8388
Pozovite nas za više informacija!