Benefiti za članove:

- prolazak kroz dokumentaciju koju nam dostavite u cilju otkrivanja situacija u kojima Vas je druga strana oštetila.

- saradnja sa advokatima koji rade bez ikakvog plaćanja unapred i za naše članove podnose tužbe i vode postupak sve do naplate potraživanja.

- praćenje postupaka i informisanje naših članova o statusu predmeta i očekivanom vremenu okončanja postupka

- informisanje naših članova o svim novim prilikama koje se budu javljale u budućnosti a koje znače obeštećenje naših Članova za slučaje kada nisu ni znali da imaju pravo na pravnu zaštitu i naplatu neke štete ili bespravno naplaćenog troška koje je od njih naplatila Banka ili druga institucija

- saradnja sa izvršiteljima koji su tu da pomognu u hitnoj naplati potraživanja u slučaju kada stranka koja je tužena ne želi da isplati dug prema našim Članovima nakon pravosnažne presude.


PREUZMITE PRISTUPNICU [LINK]

060 088 2688
ili
060 608 8388
Pozovite nas za više informacija!