Korisnici bankarskih kredita i njihova prava

Apelacioni sud u Beogradu doneo je prvu pravnosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita, odnosno proviziju za obradu kredita! Takođe, postoji desetak prvostepenih presuda u korist korisnika kredita donetih u više gradova Srbije, a nedavno se o tome izjasnio i Vrhovni Sud Republike Srbije davanjem pozitivnog mišljenja.

Inicijativa da za naše članove podnesemo tužbe u cilju vraćanja iznosa koji im je naplaćen na ime "troška obrade kredita" i osiguranja kod agencije NKOSK, nastala je nakon što nam je ukazano da banke, i pored pravnosnažnih presuda, o ovom pravu ne obaveštavaju sve korisnike kredita.

"Trošak obrade kredita" banke naplaćuju prilikom podizanja kredita bilo da se radi o stambenom, keš ili nekom drugom tipu kredita, a sve ove naknade možemo naplatiti za Vas sudskim putem. U slučaju refinansiranja kredita, banke Vam ponovo naplaćuju naknadu za "obradu kredita", pa Vam umesto početnih 1% starog kredita, duguju još 1% od iznosa refinansiranog kredita, uz zateznu kamatu.

U saradnji sa iskusnim advokatima, naše Udruženje je u mogućnosti da obezbedi potpuno besplatno vođenje sudskih procesa u cilju naplate troškova obrade kreditnih zahteva i osiguranja kod NKOSK, pred nadležnim Sudovima u celoj Srbiji. Članovi našeg Udruženja ne snose nikakve troškove i obezbeđena im je puna pravna pomoć po ovom pitanju.

Udruženje trenutno vodi procese pred domaćim sudovima, čija ukupna vrednost potraživanja iznosi preko 5.000.000 EUR, i u kojima zastupa više hiljada naših sugrađana.

Potrebno je napomenuti i to da, uz naplatu punog iznosa troškova obrade kredita, kao i osiguranja kod NKOSK, u procesima protiv banaka ostvarujete pravo i na naplatu zatezne kamate koja može I prevazilaziti ukupan iznos troškova, pa za neke kredite iz 2012. godine, na primer, iznos zatezne kamate može biti 110% veći u odnosu na osnovni dug banke prema Vama. Iznos zatezne kamate se može izračunati korišćenjem sudskog kalkulatora zatezne kamate, dostupnog OVDE


UPUTSTVO ZA UTUŽENJE BANAKA U 3 KORAKA

1) Pošaljite nam popunjenu i skeniranu pristupnicu na e-mail udruženja: udruzenje.bankarskih.klijenata@gmail.com uz eventualno kratko nabrajanje kredita za koje bi utužili banku, da bismo Vam poslali odgovarajuću dokumentaciju (Na primer: "Imam dva gotovinska i jedan stambeni kredit za koji je plaćen NKOSK").

2) U odgovoru na Vaš e-mail poslaćemo Vam svu dokumentaciju potrebnu za uspešno pokretanje postupka, kao i uputstvo za uplatu članarine. Potpisanu dokumentaciju i članarinu možete poslati poštom ili dostaviti lično.

3) Advokati, potom, predaju tužbu i vode proces do njegovog okončanja.

PREUZMITE PRISTUPNICU [LINK]

udruzenje.bankarskih.klijenata@gmail.com
Ukoliko niste u mogućnosti da nam pristupnicu pošaljete elektronskim putem, možete to učiniti slanjem na našu adresu: Udruženje, Strahinjića Bana 40/1, 11000 Beograd.
Članarina za sve nove članove registrovane do 15.09.2019. iznosi 500rsd i važi pet godina (regularna cena članarine je 500rsd za dve godine).

Dodatne informacije:

Mogućnost tužbe protiv banaka u cilju naplate pomenutih taksi imaju svi korisnici stambenih, keš i namenskih kredita, bez obzira da li su oni taj kredit već otplatili ili je kredit trenutno u otplati.

Zatezna kamata koja Vam zakonski pripada računa se od dana kada je neka taksa naplaćena od Vas, pa sve do samog dana kada Vam banka taj iznos ne vrati.

Od dokaza je potrebno dostaviti kopiju Ugovora o kreditu zaključenog sa bankom.

Ukoliko ste refinansirali kredit, svaki put Vam je naplaćivana naknada za obradu protivno Zakonu, pa Vam u tom slučaju banke duguju višestruke iznose.

Tu smo da odgovorimo na sva dodatna pitanja, bilo putem telefona, lično u našim prostorijama ili putem email-a.


Česta pitanja i odogovori [LINK]Otvorena vrata Udruženja svakog radnog dana od 17h do 19h!
Strahinjića Bana 40/1, Beograd


060 088 2688
ili
060 608 8388
Pozovite nas za više informacija!