DOPUNITE KUĆNI BUDŽET!

IZVRŠITE POVRAĆAJ ZNAČAJNIH NOVČANIH SREDSTAVA OD BANAKA UZ NAŠU POMOĆ!


Dobrodošli na web-stranicu Udruženja za zaštitu manjinskih akcionara, investitora i korisnika bankarskih usluga


O Udruženju

Naše Udruženje finansira sve troškove postupka za svoje članove u cilju uspešnog vođenja sudskih procesa i naplate punog iznosa koje banke duguju korisnicima kredita.

Ukoliko ste podigli stambeni kredit u bilo kom periodu na teritoriji Republike Srbije, postoji zakonska mogućnost da za Vas ostvarimo povraćaj značajnijeg procenta podignutog kredita.

Takođe, ukoliko ste više puta refinansirali neki kredit, svaki put Vam je naplaćena naknada za obradu protivno Zakonu i sve te naknade Vam banke duguju. Ovo važi i za keš kredite, poljoprivredne kredite i sve ostale kredite gde je ta naknada naplaćivana.

Za šta se može tužiti banka?

1) Za naplaćene troškove obrade kredita (uglavnom 1-2% vrednosti uzetog kredita)

2) Za naplaćeno osiguranje kredita kod NKOSK (uglavnom 2-3% vrednosti uzetog kredita)

3) Za naplaćene troškove obrade svih ostalih vrsta kredita poput Keš kredita i svakog Refinansiranja kredita!

Doneto je više prvostepenih i pravosnažnih presuda na ovu temu i naš glavni cilj sada je da svi Članovi našeg Udruženja naplate ono što im banka duguje.


Za sve nove članove koji imaju više od 2 kredita i koji nam pošalju kompletnu dokumentaciju do 22.08.2019. članarina je BESPLATNA!


Učlanite se već danas u tri koraka:

1.

Pošaljite popunjenu pristupnicu na naš e-mail

Pristupnica [LINK]

E-mail udruženja: udruzenje.bankarskih.klijenata@gmail.com

2.

Od nas ćete potom dobiti spisak potrebne dokumentacije.

3.

Pošaljite kopije ugovora o kreditu poštom ili lično na našu adresu.


Gostovanja u Medijima

E-mail za sva pitanja: udruzenje.bankarskih.klijenata@gmail.com


Primer naplate:

Zadužili ste se u EUR u 2012 godini, i ukupan iznos kredita Vam je bio 40.000EUR
Naplaćeno Vam je 1% odnosno 400EUR za naknadu za obradu kredita
Naplaćeno Vam je 2,5% odnosno 1000 EUR za trošak osiguranja kredita kod NKOSK
Dokazano je na sudu da su ovi troškovi bili neopravdano naplaćeni od Vas i sada ih možemo naplatiti tužbom preko suda
Zatezna kamata od dana uzimanja kredita za pomenuta dva troška sada iznosi 1350 EUR
Ukupan dug 1000EUR+400EUR+1350EUR=2750EUR

Banka vam dakle duguje 2750 EUR po ovom primeru!


Otvorena vrata Udruženja svakog radnog dana od 17h do 19h!
Strahinjića Bana 40/1, Beograd


Mediji:

"BANKA nema pravo da naplaćuje građanima proviziju za obradu kredita, potvrdio je Apelacioni sud u Beogradu u slučaju jedne klijentkinje iz Beograda. Ovim je presuda protiv Sberbanke, koju je prethodno doneo Treći osnovni sud u Beogradu, postala pravosnažna, a korisnici kredita će biti isplaćeno 3.689,5 švajcarskih franaka, sa kamatom od 2006. do 2012. godine."
~Večernje Novosti, 30.01.2018


"POTVRĐENO! Ako ste uzeli kredit tužite banku i dobićete!
Reakcija je usledila nakon što su pojedini mediji objavili da su banke uzele nezakonito 60 miliona evra od građana. U tekstu se navodi da banke, protivno zakonu, od klijenata naplaćuju pojedine usluge, kao što su na primer "naknada za puštanje kredita u tečaj", "obrada kreditnog zahteva" ili "mesečna naknada za praćenje kredita". Ima i onih banaka koje navodno ne naplaćuju obradu kredita, ali zato naplaćuju mesečno održavanje. Na kraju, ima banaka koje naplaćuju i jedno i drugo. Kada bi građani u ovom trenutku tužili banke, od njih bi mogli da naplate ukupno više od 66 miliona evra i to bez zateznih kamata, piše Danas."
~Danas, 12.05.2017


"Činjenica je da je Zakon o obligacionim odnosima na strani klijenata, činjenica je i da svako ko je uzeo bilo koji kredit u poslednjih 15 godina, isplatio ga ili ne, ima pravo na tužbu po osnovu troškova obrade kredita.
NBS je nedavno uputila dopis svim bankama u kojima ih upozorava da trošak obrade kredita ne mogu da naplaćuju posebnim procentom.
Pravo na povraćaj imaju svi korisnici kredita koji su platili proviziju za obradu kredita, bez obzia na to da li je reč o fizičkim ili pravnim licima. Svi tipovi kredita (stambeni, keš, potrošački, auto, biznis, privreda, krediti za adaptaciju itd), kao i krediti koji su isplaćeni u bilo kojoj valuti (dinarski, evro i švajcarski franak). "
~B92, 30.01.2018

Česta pitanja

Šta je potrebno da se pristupi tužbi?

1) Dobra volja, popunjena pristupnica, spremna kopija Ugovora sa bankom

Koje se banke mogu tužiti?

2) Sve banke koje su davale kredite fizičkim licima, bezobzira da li te banke i dalje posluju ili ne

Otplatio sam kredit, da li imam pravo na ovu tužbu?

3) Da, svi krediti ikad izdati, otplaćeni ili neotplaćeni, pa čak i otkazani, su Vas jednom koštali naknade za obradu i NKOSK, i taj iznos Vam sleduje

Da li možete da mi pokrijete troškove suđenja?

4) Da, naši članovi ne plaćaju sudske takse, već taj iznos pokriva Udruženje a on nam se po okončanom postupku refundira.


060 088 2688
ili
060 608 8388
Pozovite nas za više informacija!
060 088 2688